function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
02188546266 - 09128303156 info@methodex.co

فاکتور های مهم طراحی غرفه نمایشگاه

ما در این مطلب به شما در مورد فاکتور های مهم طراحی غرفه نمایشگاه توضیح میدهیم و آنکه چگونه با استفاده از ان فاکتور ها در ساخت غرفه نمایشگاه بتوانید غرفه ایی منظم , زیبا و منحصر به فرد داشته باشید و بتوانید از این طریق در کسب و کارتان پیشرفت کنید ، فاکتور های مهم طراحی غرفه نمایشگاه را که در ادامه توضیح خواهیم داد را حتما در طراحی غرفه نمایشگاه خود به کار بگیرید و به آن توجه داشته باشید.

حال در زیر به فاکتور های مهم در این زمینه براساس نیازکسب و کار شما اشاره میکنیم :

 نیاز به فضای مذاکره در نمایشگاه

در این نوع انتخاب میبایست از غرفه هائی استفاده نمائید که دارای عمق بالائی هستن تا بتوانید بازدید کنندگان را به داخل غرفه هدایت نموده و در محلی مناسب از انها پذیرائی نمائید در عین حال مراجعه کننده را از محیط های پر سر و صدای نمایشگاهی دور نمائید تا تاثیر گذاری مصاحبه خود را بیشتر نمائید البته به شما استفاده از غرفه های ال را نیز پیشنهاد میکنم زیرا گوشه ای دنج برای انجام مذاکراتی تاثیر گذار دارد ، نیاز به فضای مذاکره از فاکتور های مهم طراحی غرفه نمایشگاه میباشد.

فروش مستقیم محصولات در طراحی غرفه نمایشگاه

در این نوع انتخاب در واقع شما باید به سراغ نقشه های با طول ( بر ) زیاد ولی عمق استانداد مثلا 3 متری برید زیرا در این نو ع حضور در نمایشگاه بیشترین هدف شما صرفا نمایش محصولات تان میباشد و شما میبایست بیشترین سهم فضای غرفه خود را به این موضوع اختصاص دهید و در عمق غرفه نیز میتوانید مشتریانی که ابراز علاقه اولیه نموده اند را دعوت نموده و مذاکرات نصبتا جدی تری را در کنار دیگر علاقه مندان به کالایتان انجام دهید . به شما غرفه های کناره با عمق کم را پیشنهاد میکنم .

پرزنت محصولات در غرفه نمایشگاه

در این نوع کسب کارها بهتر است تنها به فضای نمایش بهتر تصاویر خود اهمیت دهید یعنی میبایست پلانی را از نمایشگاه انتخاب نمائید که بتواند بیشترین طول را با حفظ عمقی مناسب در اختیارتان قرار دهد مثلا عمق غرفه شما در این حالت میبایست بالای 3 متر باشد زیرا مراجعه کنندگان به شما توانائی لمس محصولاتت تان را ندارد پس شما آن دسته از مراجعه کنندگان لمسی ( حسی ) را از دست میدهید مگر این که این مراجعه کنندگان را در محیطی اختصاصی به دور از هیاهو هدایت نموده و در آن محیط با نشان دادن اسناد مدارک فیزیکی قابل لمس بتوانید این دسته از مخاطبین خود را متقائد نموده و فروش نزدیگ تر کنید . به شما غرفه های کناره با عمق بالا و یا غرفه های ال و یا دو طرف باز را پیشنهاد میکنم، پرزنت محصولات میتواند از فاکتور های مهم طراحی غرفه نمایشگاه باشد پس به آن حتما توجه کنید .

نیاز به قدرت نمایی در طراحی غرفه در بین رقبا

اگر فضای کسب و کارتان به گونه ای است که رشد خود را نموده و به بلوغ نسبی رسیده و حال در فکر قدرت نمائی و نشان دادن قابلیت های واقعی خود به مخاطبین هستید در ابتدا به شما تبریک میگویم زیرا بهترین رسانه را انتخاب نموده اید و در ادامه ازتون میخوام تا در انتخاب غرفه خود نهایت دقت را بفرمائید زیرا برای شما بسیار مهم است که جایگاه شما در500 قدم ابتدائی بازدیدکنندگان باشد تا مراجعه کنندگان در زمان اوج انرژی خود با غرفه شما مواجه شوند در واقع نمیگویم در اولین غرفه ها زیرا هنوز ذهن بازدید کننده مناسب جذب و شناسائی دقیق شرکت ها نیست و به این دلیل میگویم جزو اولین ها باشید زیرا مراجعه کنندگان هنوز زمان زیادی برای بازدید دارند و خساست در زمان گذاشتن ندارند و با علاقه به امکانات و قابلیت های شما گوش مدهند .
غرفه ای جزیره در وسط انتخاب کنید تا درگیرری مخاطبین را در راهرو ها با خود بیشتر نمائید در این شیوه شما میبایست در واقع غرفه ای را انتخاب نموده تا از یک ضلع کاملا کشیده تر از ضلع دیگر باشد مثلا عمق غرفه میبایست نهایتا 6 باشد زیرا شما فقط احتیاج به درگیری بیشتر مراجعه کنندگان در راه رو ها با خودتان دارید تا بتوانید با ارائه پیشنهادهای مناسب آن ها به سمت خود جذب نمائید و از قابلیت های خودتان برایشان بگوئید،نیاز به قدرت نمایی از  فاکتور های مهم طراحی غرفه نمایشگاه به حساب می آید.

رقابت در نمایشگاه در بین رقبای بزرگ

در این نوع انتخاب باید به صورت دقیق به این توجه نمائید که در کنار شما چه اشخاصی حضور دارند و اینکه در کنار بزرگترین رقبای خود حضور پیدا کنید تا به مراجعه کنندگان بزرگ نیز اجازه دهید تا در فضای رقابتی کاملا شفاف شما را ملاقات کرده و بزرگترین سفارشات خود را به شما دهند.

رقابت در غرفه نمایشگاه در فضای امن

در اولین قدم به شما تبریک میگویم که رسانه نمایشگاهی را به عنودان رسانه ای برای این اطلاع رسانی انتخاب نموده اید زیرا بهترین قابلیت نمایشگاه در همین جایگاه سازی ها ( برندینگ ) در بازار است ،برای کسب کار شما حتما باید به این موارد توجه بشود ، مهم است که با فاصله ولی در همان سالنی که بزرگترین رقبای شما قرار دارند حضور داشته باشید.
در واقع شما با این اقدام در کنار بزرگترن رقبای خود هستید در عین حال که به انها اجازه نمیدهید که بتوانند مراجعه کنندگان شما را برسی نموده و از اسرار کسب کار شما مطلع شوند . و ممکن است بگوئید خوب چرا از آنها کاملا دور نشوم ( زیرا با این کار شما به مراجعه کنندگانی که بازدیدشان از غرفه شما برای شما حائذ اهمیت است اجازه میدهید تا به سادگی با شما ملاقات کنند و احتمال دریافت منافع بیشتر را در نمایشگاه به خود اختصاص میدهید )

انتخاب فضای کاملا متفاوت در طراحی غرفه

با کمک گفتن از المان های محیطی مناسب ( سکو – پله – شکستگی در پلان ) و یا با به کار گیری ازاسراتژی های متفاوت و مناسب ( ایجاد فضا های مناسب پراکند در سطح نمایشگاه برای استراحت مراجعه کنندگان ) و یا اینکه حتی غرفه خود را به بیرون از سالن ها برده و در فضای باز یک غرفه انتخاب نمائید و با ایجاد محیطی با دمای مطبوع و راحتی کامل قبل از ورود به سالن های مهم سطح درگیری مخاطبین نمایشگاه را با خود افزایش دهید و متفاوت حضور پیدا کنید که هر چیز متفاوتی در ذهن انسان ها بهترین ماندگاری را ایجاد میکند .

 

چرا غرفه شبه جزیره یا دو طرف باز ؟!

البته در مورد کسب و کار شما مثلا اگر بتوانید تمام دور یک سالن را هم به خودتا اختصاص دهید و یا غرفه ای با طول بزرگ را به خود اختصاص دهید این نیز مناسب میباشد ولی بهترین حالت حضور در وسط است زیرا از بابت قوانین محدود کننده ارتفاع میتوانید غرفه های مرتفع تری را برپا کنید
غرفه ای که انتخاب میکنید حتما یک دیوار ( ضلع بسته شده به غرفه مجاور ) داشته باشد و یا در صورت عدم وجود این امکان به این موضوع فکر کنید که میبایست غرفه را به صورت دو طبقه اجرا کنید زیرا برای ان پرزنت های محرمانه احتیاج به این ساختار پیدا میکنید .

 انتخاب جانمائی غرفه بر اساس گردش بازدید کننده :

بازدید کنندگان نمایشگاهی طبق عادت تعریف شده برای هر انسانی در ناخود اگاه الگوی رفتاری در انتخاب مسیر دارند و شما میتوانید ار این الگوی رفتاری به نفع خود استفاده نمائید.اولیت یک انتخاب هر بازدید کننده مسیر مستقیم از درب ورودی است،اولیت دوم انتخاب گردش یه راست است،اولویت سوم انتخاب گردش به چپ است ، و در ضمن انسانها به طور نا خود آگاه بین انتخاب راه رو باریک و پهن بیشتر راه رو پهن را امن تر میدانند.
حال با توجه به این عادت های رفتاری شما میبایست غرفه ای را انتخاب نمائید که دید بهتری از شما به باز دید کننده میدهد به کونه ای که بتوان بیشترین درگیری بصری را با بازدید کننده داشته باشد .

Shares
Share This