function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co

محاسبه و بررسی قیمت طراحی غرفه

بررسی قیمت طراحی غرفه یکی از نکاتی میباشد که شما با رفتن به نمایشگاه بدست خواهید آورد، غرفه نمایشگاهی فضایی است که از طرف یک نمایشگاه (عمومی یا تخصصی) به منظور فروش و یا تبلیغات در اختیار شرکت ها و برندهای مختلف تجاری قرار داده می شود. به عبارت دیگر شرکت ها، نمونه ای از محصولات، خدمات و فعالیت های خود را در این غرفه معرفی کرده و به نمایش می گذارند.

تبلیغات در غرفه های نمایشگاهی

در جوامع امروز، تبلیغات جزئی جدایی ناپذیر از فعالیت های تجاری شرکت های مختلف به منظور شناخته شدن محصولات و یا برند این شرکت ها توسط مشتریان است. با توجه به این موضوع می توان گفت که حضور در یک نمایشگاه نقش مهمی را در امر تبلیغات و معرفی محصولات مختلف ایفا می کند. چرا که مخاطبان می توانند به طور مستقیم و بدون حضور هیچ نوع واسطه ای با محصولات مختلف آشنا شوند.
تبلیغات در غرفه های نمایشگاهی

تبلیغات در غرفه های نمایشگاهی

راز موفقیت در غرفه نمایشگاه

از طرفی به صرفه بودن هزینه ی بازاریابی و تبلیغات و بررسی قیمت طراحی غرفه نیز در حضور شرکت ها بی تاثیر نیست.در طراحی غرفه موضوعی که بسیار حساس و قابل اهمیت است، هزینه و بررسی قیمت طراحی غرفه است. زیرا با توجه کافی به این موضوع، موفقیت شرکت به طور نسبی تضمین شده و در صورتی که به این امر توجه نشود، این موفقیت هیچگاه محقق نخواهد شد.

هزینه ساخت غرفه نمایشگاه

یکی از مشکلاتی که عموما شرکت های مختلف با آن مواجه می شوند، برآورد هزینه و بررسی قیمت طراحی غرفه است. گاهی این برآورد به طور صحیح انجام نمی شود و نتیجه ی آن بروز هزینه های غیر ضروری و یا کمبود بودجه برای هزینه های معمول غرفه است. در برخی موارد، زیاد بودن بودجه امکان به وجود آمدن هزینه های اضافی و غیر ضروری در هنگام ساخت غرفه را به دنبال دارد. از طرفی نیز با اشتباه در بررسی قیمت طراحی غرفه، کافی نبودن بودجه را در پی داشته و هزینه ای که توسط شرکت در نظر گرفته می شود، کفاف اصلی ترین و معمول ترین موارد ساخت غرفه را هم نمی دهد. بنابراین باید با دقت بیشتری قیمت طراحی غرفه را برآورد کرده و برنامه ریزی دقیق تری در راستای این امر انجام داد.

برنامه ریزی دقیق بررسی قیمت طراحی غرفه

برای انجام برنامه ریزی در ساخت غرفه ابتدا باید شخص متخصص در این زمینه را تعیین کرده و مسئولیت این کار را به او محول نمود. پس از انجام این کار باید هزینه های احتمالی و بررسی قیمت طراحی غرفه را برآورد کنید و سپس بودجه ی انجام این کار را تعیین نمایید.انتخاب نمایشگاه در فروش محصول شما تاثیر بسیار زیادی داشته و موفقیت شرکت شما تا حد بسیار زیادی بستگی به این موضوع دارد. لذا پس از آن که بودجه ی احتمالی را تعیین نمودید، با توجه به میزان در نظر گرفته شده برای آن و هم چنین اهداف و پیام شرکت، نمایشگاهی مناسب برای معرفی خدمات و یا محصول خود انتخاب نمایید.
با توجه به بالا بودن قیمت نمایشگاه ها، باید بررسی قیمت طراحی غرفه به طور کامل انجام شود و  هزینه ی زیادی را برای ساخت و طراحی یک غرفه نمایشگاهی در نظر بگیرید، با این حال اگر در طراحی غرفه ی خود به بهترین شکل عمل کنید، به احتمال خیلی زیاد بازدید کننده و مشتری بیشتری را به غرفه ی خود جذب نموده و در معرفی محصول خود نیز موفقیت بیشتری کسب خواهید کرد.با بررسی قیمت طراحی غرفه مبلغی را به عنوان بودجه کلی غرفه خود در نظر بگیرید.
به منظور مشخص نمودن میزان بودجه بهتر است پیش از آن که نمایشگاه برگزار شود، برنامه ی مشخصی در خصوص آن تعیین و تبیین شود. برای برنامه ریزی در مورد طراحی غرفه نمایشگاهی، باید دو نکته را مورد توجه قرار داد و برای تحقق هر یک، شخص مناسبی را تعیین نمود.
چند نکته تاثیر گذار در قیمت غرفه

چند نکته تاثیر گذار در قیمت غرفه

چند نکته تاثیر گذار در قیمت غرفه

تعیین نمودن قیمت طراحی غرفه و اهداف شرکت
شخصی که وظیفه ی تعیین بودجه و هم چنین اهداف غرفه ر به عهده دارد، باید هزینه ی اجاره و یا خرید غرفه نمایشگاهی را محاسبه نماید. از طرفی نیز وظیفه ی تعیین هزینه ی لوازم جانبی و هزینه ی سفر (که تغییرات آن با توجه به مدت زمان اقامت و محل برگزاری نمایشگاه صورت می گیرد) و به طور کلی قیمت طراحی غرفه نیز بر عهده ی این شخص است.
 زمان بندی و برنامه ی مناسب
پس از تعیین بودجه، هزینه های احتمالی و قیمت طراحی غرفه، این شخص مسئولیت برنامه ریزی برای انجام امور مختلف غرفه با توجه به اهداف آن را بر عهده دارد.

تقسیم بندی غرفه ها از نظر موقعیت

تقسیم بندی غرفه های نمایشگاهی دارای موارد مختلفی می باشد که مهم ترین تقسیم بندی مربوط به محل برگزاری غرفه و موقعیت قرارگیری آن است و میزان ارزش و قیمت آن نیز با توجه به این موضوع متغیر است.
غرفه های ردیفی: این نوع غرفه ها همان طور که از نام آن ها نیز پیداست، به شکل ردیفی در کنار یکدیگر قرار گرفته و از سه طرف مختلف مورد احاطه ی غرفه های کناری خود قرار دارند.
این بررسی قیمت طراحی غرفه این نوع غرفه ها نسبت به غرفه های دیگر بسیار ارزان بوده و با توجه به این موضوع، مورد استقبال شرکت های بیشتری نیز قرار می گیرند.غرفه های نبشی یا گوشه، غرفه های شبه جزیره ای یا سه بر و نیز غرفه های جزیره ای، دیگر غرفه های نمایشگاهی بر اساس موقعیت قرارگیری را تشکیل می دهند که ارزش و قیمت غرفه و قیمت طراحی غرفه به ترتیب افزایش می یابد.

قیمت طراحی غرفه و اجاره غرفه نمایشگاهی

معمولا در نمایشگاه های مختلف شاهد حضور شرکت های بزرگ بسیاری هستیم که غرفه بسیاری از این شرکت ها توسط آن ها اجاره شده است و معمولا خرید غرفه توسط این شرکت ها توصیه نمی شود. بنابراین پس از آن که نمایشگاه مناسبی را تعیین کردید، غرفه ای را برای شرکت خود اجاره نموده و با توجه به موارد زیر، میزان بودجه ی خود را تعیین نمایید.
قیمت طراحی غرفه و اجاره غرفه نمایشگاهی

قیمت طراحی غرفه و اجاره غرفه نمایشگاهی

نحوه محاسبه قیمت اجاره غرفه

. برای اجاره ی غرفه در یک نمایشگاه باید بیشترین بودجه ی خود به میزان بیست و پنج درصد از آن را مختص به اجاره ی محل غرفه ی خود قرار دهید.
. پس از اجاره ی محل مناسب برای غرفه، گرافیک و طراحی آن موضوعی است که بسیار قابل اهمیت است. برای امور گرافیکی و طراحی غرفه خود، بیست درصد از بودجه ی تعیین شده ی خود را کنار بگذارید.
. پس از اجاره و طراحی غرفه، مهم ترین موضوعی که باید به آن توجه بسیار زیادی شده و در موفقیت فروش شما بسیار دخیل است، موضوع پرداخت حقوق کارمندان، هزینه ی سفر و هزینه های جانبی است و باید بیست درصد دیگر از بودجه ی شما برای این موارد در نظر گرفته شود.. پانزده درصد از بودجه را برای هزینه ی تمیز کاری، بار گیری و برق غرفه در نظر بگیرید.
. ارسال وسایل و تجهیزات غرفه سازی، ده درصد بودجه را شامل می شود.
. آخرین هزینه مربوط به بخش مطبوعات و تبلیغات غرفه است که ده درصد دیگر بودجه را شامل می شود.
سایر هزینه های خاص در طراحی غرفه نمایشگاهی
در قسمت قبل به طور مختصر میزان بودجه ی مورد نیاز برای طراحی و راه اندازی غرفه و هم چنین نحوه تعیین آن بیان شد. علاوه بر این هزینه ها که به نوعی هزینه های اصلی طراحی غرفه نمایشگاهی محسوب می شوند، مبالغ دیگری را نیز باید برای ساخت و طراحی غرفه در نظر گرفت. با این که میزان این مبالغ و هزینه ها خاص و گاهی نا چیز است، ام با این حال برای ساخت غرفه بسیار حائز اهمیت بوده و به هیچ عنوان نباید از آن ها چشم پوشی نمود.
قیمت طراحی غرفه و اجاره غرفه نمایشگاهی

قیمت طراحی غرفه و اجاره غرفه نمایشگاهی

قیمت تبلیغات غرفه

یکی از مهم ترین هزینه هایی که در نمایشگاه و ساخت غرفه نمایشگاهی باید صرف شود، هزینه تبلیغات است که در قیمت طراحی غرفه نیز بسیار تاثیر گذار است. به عنوان مثال توزیع و چاپ کاتالوگ ها و بروشورهای مختلف در معرفی خدمات و محصولات یک شرکت در نمایشگاه بسیار مفید بوده و تاثیر به سزایی در جذب بازدید کنندگان حاضر در نمایشگاه دارد.
محیط های نمایشگاهی معمولا محیط های پر ازدحام و شلوغی بوده و با توجه به این ازدحام فرصتی برای توضیحات شفاهی درباره ی یک محصول و معرفی خدمات یک شرکت به بازدید کننده وجود ندارد. از طرفی اغلب افراد حاضر در نمایشگاه سعی در آشنایی با مصولات شرکت های مختلف از طریق مطالعه ی این بروشورها دارند. لذا هنگامی که این گونه کاتالوگ ها و بروشورها در میان بازدید کنندگان توزیع می شود، می تواند کمک بسیار زیادی در معرفی محصولات شرکت به بازدید کننده و در نهایت مذاکره با او نماید. علاوه بر توزیع کاتالوگ و بروشور و روش های این چنینی، استفاده از استندهای تبلیغاتی و بنرهای بزرگ در محیط نمایشگاه نیز تاثیر زیادی در موفقیت تبلیغات غرفه های نمایشگاهی دارند.به همین جهت، از تاثیرات استند تبلیغاتی و بنر در تبلیغات و معرفی غرفه های نمایشگاهی و جذب مخاطب به هیچ عنوان نمی توان چشم پوشی نمود.

اهدای هدایای تبلیغاتی و نمایشگاهی

از دیگر هزینه هایی که در ساخت غرفه نمایشگاهی باید مد نظر قرار داد، بهره گیری از هدایای تبلیغاتی و نمایشگاهی در محیط نمایشگاه است که تاثیر چشم گیری در جذب مخاطب دارد. اهدای این گونه هدایا باعث ایجاد خاطره ای شیرین در ذهن بازدید کننده و مخاطب شده و هر آن چه که این هدایا نفیس تر باشد، تاثیر آن در ذهن مخاطب نیز بیشتر و بهتر خواهد بود. در مورد هدایای نمایشگاهی این نکته نیز قابل ذکر است که هدایایی که قصد دارید به مدیران ارشد صنایع مختلف اهدا کنید، باید تفاوت چشم گیری با هدایایی که به مخاطب عادی خود می دهید، داشته و ارزشمندتر باشد.

انجام قرعه کشی و اهدای جایزه

اساسی ترین و با اهمیت ترین اصل در معرفی و ارائه ی موفق یک محصول در یک غرفه نمایشگاهی، جذب مخاطب و نگه داشتن وی در غرفه است. یکی از هزینه هایی که کمک زیادی به جذب مخاطب در راه اندازی یک غرفه می کند، اهدای جوایز گوناگون به بازدید کنندگان و انجام قرعه کشی در غرفه است.شرکت ها و غرفه داران در انجام قرعه کشی و اهدای جوایز در غرفه، هزینه ی بسیار زیادی را متحمل خواهند شد؛ به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت های حاضر در نمایشگاه حاضر نیستند که چنین هزینه ای را بپردازند. اما با این حال اگر شرکت غرفه دار قادر باشد که از تجمع مخاطبان در غرفه ی خود و شلوغی مربوط به آن استفاده ی لازم را ببرد، با انجام قرعه کشی می تواند یکی از غرفه های شلوغ نمایشگاه را در اختیار داشته باشد.
پذیرایی از مخاطبان خاص
در غرفه های نمایشگاهی، پذیرایی به هر شکلی هزینه ی زیادی را برای غرفه دار در بر داشته و قیمت طراحی غرفه را افزایش خواهد داد. بنابراین انجام پذیرایی در غرفه ی خود را تنها به افرادی اختصاص دهید که برای خرید و یا مذاکره در غرفه ی شما حضور خواهند یافت. شما با انجام این کار می توانید این گونه اشخاص را بیشتر در غرفه ی خود نگه داشته و تصمیم آن ها را برای انجام مذاکرات ودر نتیجه ثبت نهایی قرارداد بیش از پیش به واقعیت نزدیک نمایید. این پذیرایی می تواند به نحوه های گوناگونی از جمله استفاده از انواع شکلات، شیرینی و نوشیدنی های سرد و گرم مثل چای و قهوه صورت پذیرد.اگر در ساخت و طراحی غرفه نمایشگاهی اصول حرفه ای مربوط به آن رعایت شود، اهداف شرکت به شکل بسیار بهتری انعکاس خواهند یافت. به عبارت دیگر می توان یک غرفه نمایشگاهی را به عنوان شناسنامه ی هر کارفرما و تولید کننده ای در معرفی محصول و خدمات وی در نظر گرفت.
یک غرفه نمایشگاهی باید دارای فاکتورهای مختلفی باشد تا شرکت با استفاده از آن بتواند اهداف شرکت را بهتر دنبال کند. برخورداری از جذابیت لازم در امر جذب مخاطب، متناسب بودن غرفه و کالایی که در آن معرفی می شود، برخورداری از فضای مورد نیاز برای استفاده های گوناگون و از همه ی این فاکتورها مهم تر اهدافی است که باید توسط شرکت به مخاطبان و حاضران در نمایشگاه رسانده شود. با توجه به چنین ویژگی هایی باید مبالغ و هزینه های متفاوتی را برای ساخت، طراحی و اجرای غرفه در نظر گرفت.

تاثیر متریال در قیمت طراحی غرفه و ساخت آن

در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی متریال مختلف با تنوع بالایی وجود دارد که تاثیر این متریال در افزایش و کاهش قیمت طراحی غرفه بسیار زیاد است. به عنوان مثال متریال معمولی که در غرفه های نمایشگاهی در ایران استفاده می شود، نئوپان است و سایر متریال های قابل استفاده در طراحی غرفه از جمله ام دی اف و گلس نیز در رتبه های بعدی استفاده قرار دارند. قیمت متریالی که در طراحی غرفه مورد استفاده قرار می گیرد، با توجه به متراژ غرفه متغیر است و هر چه این متراژ کمتر شود، قیمت طراحی غرفه افزایش می یابد. این بدان معنی است که رابطه ای معکوس در میزان قیمت و ابعاد غرفه وجود دارد، زیرا در قیمت ساخت غرفه و مراحل انجام آن از قبیل نجاری، برق کاری و نقاشی در غرفه هایی با ابعاد کم و زیاد، با یکدیگر برابر بوده و تفاوتی در آن وجود ندارد و این موضوع باعث ایجاد تفاوت در قیمت آن خواهد شد.
در نمایشگاه های مختلف، برخی از شرکت ها به منظور کاهش در قیمت طراحی غرفه در چاپ آرم و لوگوی شرکت خود از یونولیت و یا استیکر استفاده می کنند اما همان شرکت ها ممکن است طرح های سنگینی که مصالح بیشتری در آن استفاده می شود را برای غرفه ی خود انتخاب نمایند. به این گونه شرکت ها پیشنهاد می شود که طرح هایی را برای طراحی غرفه ی خود انتخاب نمایند که مصالح دورریز آن کمتر بوده و به عبارتی از طرحی ساده و معمولی برای این منظور استفاده نمایند. این شرکت ها در نتیجه قادر خواهند بود تا تفاوت قیمت این دو طرح را در خرید تابلوهای الکتریکی مانند فلکسی و چلنیوم صرف نمایند. با انجام این کار نام شرکت و لوگوی آن دارای درخشش بیشتری بوده و در پروژه ها و نمایشگاه های بعدی نیز می توان این تابلوها را مورد استفاده قرار داد.

نکات طلایی در بررسی قیمت طراحی غرفه

در طراحی غرفه نمایشگاهی بهتر است از افراد ماهر و زبده ای که قادر باشند از کمترین مصالح بیشترین استفاده را ببرند، بهره برد و بدین شکل نتیجه ی بهتری برای شرکت چه از لحاظ بررسی قیمت طراحی غرفه و چه از لحاظ کیفیت آن حاصل خواهد شد.
مثلا برخی از شرکت ها بهترین نوع مصالح را در طراحی غرفه ی خود مورد استفاده قرار می دهند اما با این حال ممکن است نتیجه و کیفیت قابل قبول در ساخت غرفه حاصل نشود، لذا نباید ملاک انتخاب شرکت پیمان کار برای اجرای پروژه، قیمت کمتر پیشنهادی آن شرکت باشد. از طرفی قیمت بالایی که یک شرکت پیمان کار برای اجرای پروژه طراحی غرفه نمایشگاهی پیشنهاد می دهد نیز لزوما تضمین کننده ی کیفیت بالای کار نمی باشد. به همین دلیل بررسی نمونه کارهای گوناگون، بررسی قیمت طراحی غرفه و به طور کلی رعایت نمودن اعتدال در انتخاب شرکت طراح غرفه نمایشگاهی امری بسیار ضروری می باشد.
Shares
Share This