function pagination_bar() { global $wp_query; $total_pages = $wp_query->max_num_pages; if ($total_pages > 1){ $current_page = max(1, get_query_var('paged')); echo paginate_links(array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => '/page/%#%', 'current' => $current_page, 'total' => $total_pages, )); } }
021-88-54-62-66 | 0912-48-42-946 info@methodex.co

برای استعلام قیمت و هزینه نهایی فرم زیر را پر کنید

 

پیشنهاد شگفت انگیز متدکس

یک پشنهاد شگفت انگیز از طرف مدیر عامل متدکس

فقط 7 دقیقه زمان آینده کسب و کار شما رو متحول خواهد کرد

پیشنهاد شگفت انگیز متدکس

یک پشنهاد شگفت انگیز از طرف مدیر عامل متدکس

فقط 7 دقیقه زمان آینده کسب و کار شما رو متحول خواهد کرد

نام ونام خانوادگی

متراژ غرفه

نام نمایشگاه

بارگذاری نقشه

بارگذاری طرح

Shares
Share This