نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب، نوعی رویداد مربوط به مطالعه است که کتاب های زیادی را در دسترس دانش آموزان و دانشجویان قرار داده و به مدارس و دانشگاه ها در جمع آوری منابع و کتب مختلف کمک می کند. این نمایشگاه که در کشورهای مختلف تحت عنوان جشنواره ادبی یا جشنواره نویسندگان...
تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان در واقع نیاز انسان به اطلاعات همواره از ابتدای خلقت را بیان میکند و جز یکی از اصلی ترین نیازهای غیر قابل انکار است ، در دنیای امروز نمی توان بدون داشتن اطلاعات و دانش در هیچ زمینه ای فعالیت داشت....