تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان

تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان تاریخچه نمایشگاه کتاب ایران و جهان در واقع نیاز انسان به اطلاعات همواره از ابتدای خلقت را بیان میکند و جز یکی از اصلی ترین نیازهای غیر قابل انکار است ، در دنیای امروز نمی توان بدون داشتن اطلاعات و دانش در هیچ زمینه ای فعالیت داشت....