طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی هتلداری

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی هتلداری

پیش گفتار: طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی هتلداری از مهمترین طراحی ها و غرفه سازی های جهانی محسوب می شود؛ نمایشگاه های هتلداری معمولا از جذاب ترین و پرمخاطب ترین نمایشگاه های صنعت جهانگردی و گردشگری به حساب می آیند و همیشه طالب بهترین طرح و بهترین نوع سازه می باشند! این...
بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری

بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری

بررسی اهمیت نمایشگاه هتلداری در ایران و جهان واژه هتل ریشه در یک لغت فرانسوی که معنای آن میزبانی است، دارد و به ساختمانی گفته می شود که بازدیدکننده فراوانی دارد! در واقع بعد از ورود این واژه به دستگاه زبان بین المللی انگلیسی و همچنین گسترده شدن مفاهیم مصرفی سبب شد تا...